Törnsfalls hembygdsförening

De små grindstugorna byggdes alltid vid infarterna till herrgårdarna. Idag finns inte många kvar. De försvann i mitten på

1960-talet då en rivningsvåg svepte över landet. Det var ofta små stugor och de som idag finns kvar har ett

kulturhistoriskt värde. De som bodde i denna stuga hade till uppgift att dygnet runt hålla vakt för att öppna och stänga

den grind som fanns.

 

Denna grindstuga låg i slutet av allén från Blekhem mot Vimmerbyvägen. I början på 1900-talet var detta en plats där

man samlades för att mötas och fara vidare mot Västervik och Vimmerby. Häst och vagn och senare mjölkbilar och

bussar fraktade varor och passagerare.

 

Grindstugan vid Blekhem revs på 1950-talet. En del av det friska ochGrindstugan vid Blekhem

kärnfulla virket användes till att bygga hus i Pilgatan, och resten

flisades och brändes i ugnen vid tegelbruket i Almvik. Många sörjde

över dess öde och saknade den fina lilla stugan.

Idag finns endast stenmuren kvar.

Innan stugan rev bodde en Tant Maria där.

Text: Vanja Matsson.  Bilden från Valles arkiv.  

 

Tillbaka till Blekhem