Törnsfalls hembygdsförening

Hembygdsföreningen i hjärtat av Tjust

 

 

 

  

Törnsfalls hembygdsförening

 på "nätet"  

 

Här kommer Ni att hitta nyheter som berör vår förening

och uppgifter om vilka fina smultronställen som finns här i vår bygd.

 


 

 Törnsfalls Hembygdsförening har fått sin

ansökan om bidrag till fönsterrenovering på

Sjöliden beviljad av Länstyrelsen  i Kalmar län.

 Det är pengar från EU:s Landsbygdsprogram

2014-2020 samt en medfinansiering från Läns-

styrelsen i Kalmar län.

  Renoveringen har utföras av Westerviks Fönsterhantverk. Hem-

bygdsföreningen har också bidragit med egna medel till renoveringen.

 Projektet påbörjades under sommaren 2017 och var klart under

hösten-vintern samma år.

 


 

 Det bortglömda Sockenmagasinet i Törnsfall

 Vid årets kulturafton, den 21 november, berättades det om socken-

magasinet i Törnsfall. 20-talet besökare kom för att lyssna.

Sockenmagasinet i Törnsfall

   År 1803 uppmanade konungen att det

 skulle byggas sockenmagasin i alla 

 socknar i Sverige. Syftet var att 

 bönderna  i socknen skulle avvara en

 viss del av sin spannmål vid år

 med goda skördar som senare skulle

 användas vid nödår.

  I Törnsfall dröjde det dock till 1813 

 innan beslut togs att bygga ett magasin,

vilket uppfördes först 1815.  Det placerades då utanför den södra

kyrkmuren. 

 1833 togs beslut av en renovering, som utfördes 1835-1836 då

bl.a. taket byttes ut till tegel, tidigare var det nävertak. 

  År 1861 beslutades att magasinet

 skulle flyttas på grund av brand-

 risken, då det låg ganska nära både

 kyrkan och ladugården som till-

 hörde komministerbostället (Averum).

 Det fick då sin nuvarande placering

 mellan kyrkskolan och slöjdskolan.

På båda sidor av magasinet byggdes då också kyrkstallarna. Där hade

kyrkobesökarna sina hästar stående under högmässan.

 Magasinet användes under 30 år, mellan

1834 och 1864 som förvaring av spann-

mål, men har under senare år användts

som förråd av kyrkan.

 Under kvällen berättades det också om

"Torpgruppens" arbete. Det förklarades

om hur man hittar uppgifter om gamla

torp och andra gamla rester av bl.a.

tjärdalar och jordkällare. Hur gamla

kartor används för att hitta gamla stugor,

och hur man söker i bl.a. olika kyrkböcker för att hitta vilka som

bott där. Vidare så registreras platserna i något som heter "Fornsök",

som ligger på internet där alla kan gå in och se var det finns gamla

hus, gravar och mycket mer.

 

Det serverades naturligtvis kaffe med gott fikabröd och det

anordnades också ett litet lotteri.

 


  En ny flik med namnet "Berättelser och historier från förr i

tiden" har lagts in i fältet längre upp. Där är olika berättelser inlagda

som Hembygdsföreningen har fått tillgång till.

 Har du någon berättelse som är intressant ovh vill dela med dig av

är du välkommen 


 

Årets friluftsgudtjänst genomfördes söndagen

den 1 augusti vid Sjöliden.

Organist Gunnel Ekblom

 

Diakonen Clara Lundén,

organisten Gunnel Ek-

blom, som också spelade

folktoner och kyrkvärden

Eva Elb stod för guds-

tjänsten inför ett

femtontal besökare.

 

Eva Elb, Clara Lundén och Gunnel Ekblom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hembygdföreningen blöd därefter på kaffe med hembakat.

                                                                               


 

 

 Årsmötet

 Söndagen den 20 juni, i 30 graders värme genomfördes årets

årsmöte. Efter mötesförhandlingarna avtackades Anders

Johansson för sin tid som ordförande och tillträdande

AnnaMaria Jakobsson fick  ta hand om klubban.

  Ett tjugotal medlemmar hade 

  slutit upp till möte, där man

  fick sitta i skuggan under de

 stora körsbärsträden vid

 Hembygdsgården.
 

 

 

      Som avslutning bjöds det på

  kaffe med   hembakat och

  underhållning av Christer

  Andersson, vår spelman som

 brukar spela hos oss vid vårt 

 midsommarfirande

  ChristerChrister

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Ett gårdsköp i Törnsfall 1612

En berättelse av Jon Villskog hur gården Hult, större än

Blekhem, ändrades i sitt ägarskap och sedan försvann men

ändå finns kvar.

Denna berättelse var införd den 27/5 1967 i Östgötacorrespondenten.

                                                                                      Till berättelsen


    

 Inventering och dokumentation

av gamla torp och andra

kulturhistoriska platser.

 

 En ny sida har öppnats på hemsidan. Den visar var Hem-

bygdsföreningen gjort torpinventeringar, men även andra

intressanta platser finns med. GPS-koordinater är inlagda så

när man klickar på länken öppnas Google-Map och man ser

var platsen är belägen.

 Innehållet är bara en del av det material vi har, men kommer

att fyllas på vartefter.

 För närvarande finns det 30 skyltar uppsatta, då även de

sedan tidigare uppsatta skyltar medräknade. Nu tar "Torp-

gruppen" sommarledigt, men forsätter arbetet under hösten,

då det finns många platser kvar att inventera.

                                                                                            Till Torpinventeringar.

 

 


 

 Storm Vilde i Torsklint

En sägen från södra Tjust

 

  En berättelse om vikingen Storm Vilde som bodde i

 Torsklint vid sjön Hjorten.

  Denna sägen är skriven av Ingvild Falkenhaug efter en historia 

 nedtecknad av A T Strömmert och har tidigare varit presenterad i

 Västerviks-Tidningen.

                                                                                                     Läs berättelsen här


 

   Vi behöver mera loppissaker

Har du saker du inte behöver men är för bra för att

slänga? Vi kan ta emot dina saker till vår loppis.

Kontakta AnnaMaria Jakobsson på

 tel. 070-588 47 56 så får du hjälp.

 


Lotterivinster mottages.

 Vill du skänka någon vinst till föreningens lotterier är du välkommen

att ta kontakt med Lisbeth Petersson, telefon 070 307 86 23.

Det finns behov av vinster både till årsmöte, midsommarfirande och

kulturafton. 


 

 Är du intresserad av gamla kartor?

Då kan du gå in på Lantmäteriets hemsida med historiska kartor. Där finns kartor och dokument från 1600-talet fram till 1928. Det behövs ett tilläggsprogram, men det finns att ladda hem på hemsidan och är gratis. Klicka på länken här: https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/advancedsearch.html

 


   

Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna.

 För mer information kontakta Veronica Palm, tel: 070-6362613

e-post till föreningen: info@tornsfalls.se

 

 

Följ oss på Facebook 

 

Facebook 

 

 


Filmhörnan

 

Smaka på Tjust 2019

 

 

Midsommar 2016

 

 

Tjustleden

 

 


 

 

Du är vår [counter] besökare sedan 

2011-01-07


 

Välkommen att stödja vår förening och bli medlem.  Klicka här för att     

"Bli medlem" 

och för att läsa mer om hur Du går tillväga.


 På grund av tekniska problem är Gästboken nedstängd. Har Du några frågor eller andra synpunkter tar vi tacksamt emot dem via mail. Skriv till:  tornsfall.hembygd@telia.com

 


 

En nyhet för året är att vi

 kommer att skicka ut ett

nyhetsbrev via E-post till

de medlemmar som är

intresserade av att få

information från Hem-

bygdsföreningen. Är du

intresserad av denna info

kan du maila din

E-postadress till: 

tornsfall.hembygd@telia.com