Törnsfalls hembygdsförening

                                       Vångsunda

Vångsunda finns nämnt år 1381 under namnet Vapnsundom. Under Vångsunda bys område finns ett flertal  gravrösen och gravfält. Vångsunda har genom år ändrat sin stavning på namnet. Det har tidigare stavats Vågesunda och Wångesunda. 

                                                                                                                                                   Tillbaka till Torpinventeringar

Bergebo

Torpet Bergebo ligger i anslutning till Vångsunda by, mot söder längs en stig mot sjön Vångaren. Sist boende 1840: Ulrika Törngren f. 1804 med oäkta sonen Johan Fredrik f. 1833. Flyttade då till Vångsunda.

Latitude : 57,7885 (57° 47′ 18,59″ N)

Longitud : 16,44127 (16° 26′ 28,57″E)

noggrannhet av signal : 2 m

https://maps.google.com?q=57.788498,16.44127

Wik.

 Wik låg vid den nordvästa änden an sjön Vångaren. Enl. Lagaskifteskartan 1854 str det "samfältplan vid Wikstugan". Wikstugan nämns första gången år 1810 där "Chatarina Hultbom, skattebefriad, en dotter och två minderåriga flickor".

 Den sist boende var Gunilla Källström f.1786. Hon bor där tills hon dör 1869. Gunilla var den sista som bodde i Wik. Därefter försvinner huset.

Koordinater:

Latitude : 57,78905 (57° 47′ 20,57″ N)
Longitud : 16,43085 (16° 25′ 51,05″ E)

Visa på google maps

https://maps.google.com?q=57.789047,16.430848

Ydretorpet.

Ydretorpet nämns första gången 1695 då det den 19/9 föds en "oäkta" pojke vid namn Carl. Modern heter Ingeborg Hansdotter. Många har bott i Ydretorpet under åren och var under en period ryttartorp till Vångsunda. År 1763 blir det en tvistepark (osämja vem som äger marken) mellan Vångsunda och Blekhem.  Det handlar om mark som sträcker sig från sjön Ödingen, längs ån, snett upp mot ydrebacke och ner mot Kårby. 1767 tillhör marken Blekhem. Ryttaren flyttar då till Svensbo som blir det nya ryttartorpet. År 1852 flyttade de sista boende från Ydretorpet. Därefter erbjöd inspektören på Blekhem att torpet flyttades till Bibo vid Törnsfalls kyrka, då det fanns behov av plats för de äldre.

Koordinater:

Latitude: 57° 48′ 30,5″ N
Longitude: 16° 26′ 6,7″ E

http://maps.google.com/?q=57.80846,16.43518

Skvaltkvarn vid Kvarnbäcken.

Längs Kvarnbäcken som sträcker sig till den numera utdikade Rösjö fanns på 1700-talet tvänne skvaltkvarnar. Då Vångsunda på den tiden bestod av två gårdar så hade man varsin kvarn där man malde sitt mjöl. Enl. kartan från storskiftet 1771 låg den övre troligen där skylten är uppsatt. Det finns inga rester kvar då bäcken är urgrävd och sänkt.

Koordinater.

Latitude: 57° 47′ 55,2″ N
Longitude: 16° 25′ 51,3″ E
Accuracy: 4 m

http://maps.google.com/?q=57.79867,16.43092

Lite längre ner mot Ödingen ligger den nedre kvarnen. Där finns rester efter en fördämning i form av en stenmur. På 1960-talet fanns också rester av stockar på plasten.

Koordinater.

Latitude: 57° 47′ 52,9″ N
Longitude: 16° 26′ 5,3″ E
Accuracy: 4 m

http://maps.google.com/?q=57.79803,16.43481

Husgrund.

En husgrund finns på Ödingsholms ägor mot sjön Ödingen. Det finns inte nämnt varken i husförhörslängder eller mantalslängder. Huset finns heller inte med på någon karta. Området  där husgrunden finns kallas på laga skifteskartan för Malins hage. Om någon med namnet Malin har bott där går inte att få fram. Några meter väster om husgrunden finns också resterna av en källargrund.

Latitude: 57° 47′ 38,1″ N
Longitude: 16° 27′ 0,1″ E

Noggrannhet av signal 4 m
Visa på google maps

https://maps.google.com?q=57.79395,16.45012

Linbastu.

Linbastun låg utmed vägen ner mot Vångaren, inte så långt från Bergebo. Linbastun användes till att torka linet, en av processerna vid linets beredning.

Latitude: 57° 47′ 15,7″ N
Longitude: 16° 26′ 28″ E
Noggranhet: 4 m

http://maps.google.com/?q=57.78770,16.44112

Stensveden

Torpet Stensveden låg vid Ödingsholm, Vångsunda, på den norra sidan av vägen mot sjön Ödingen.

Sist boende 1860: Torparen Jaen Nilsson f. 1782, hustrun Ulla Andersdotter f. 1793.

Latitude : 57,79375 (57° 47′ 37,48″ N)

Longitud : 16,45269 (16° 27′ 9,69″E)

noggrannhet av signal : 2 m

https://maps.google.com?q=57.793745,16.452692

Vångsundatorpet.

Okänt var det låg. År 1692 gifter sig Isak Karlsson som boende i Vångsundatorpet. Isak Karlsson skrivs senare som båtsman. År 1747 noteras att Vångsundatorpet är utrivet.

Persbo.

Persbo nämns som risbygge, hus byggt på ofri grund. Okänt var det låg och under vilken tidsperiod det fanns.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)