Törnsfalls hembygdsförening

Styrelsen i Törnsfalls Hembygdsförening

 

ORDFÖRANDE

 

Telefon

 

Anders Johansson

 

 

Midgård 8D

 

 

593 39 Västervik

073-0364592

E-POST

anders084@telia.com

 

 

 

 

VICE ORDFÖRANDE

 

 

 

Veronica Palm

 

 

 Nyaborg, Almvik

 

 

 593 95Västervik

 

 

 

 

SEKRETERARE

Bo Karlsson

 

 

Hjortviken

 

 

593 95 Västervik

0490-402 50

 

 

 

 

 

 

KASSÖR

Anita Svensson

 

 

Svagerfall

 

 

593 95 Västervik

 

 

 

 

 

 

 

INTENDENT

AnnaMaria Jakobsson

 

 

Tändsticksvägen 15D

 

 

593 38 Västervik

070-5884756

E-POST

am.jakobsson@telia.com

 

 

 

 

SUPPLEANT

 

 

 

Vanja Matsson

 

 

Skogsgläntan

 

 

593 95 Västervik

0490-400 38

 

 

 

SUPPLEANT

 

 

 

Britt Karlsson

 

 

Gagersrum

 

 

593 95 Västervik

 

 

 

 

DATAANSVARIG

 Lennart Schultz

 

 

 Vångsunda Ödingsholm 1

 

 

 593 95 Västervik  070-6336273

 

 

 

E-POST TILL FÖRENINGEN

 info@tornsfalls.se