Törnsfalls hembygdsförening

                                           Aveslätt 

 På Aveslätts marker finns flera torpgrunder och lite annat som hittats. Det är nu skyltar uppsatta  på de platser vi känner till och möjlig dokumentation är gjord.

 

                                                                                                                                                       Tillbaka till Torpinventeringar

Kyrkstigen.

Från Fallatrakten går en kyrkstig längs sjön Hjortens västra strand. Sträckningen är i stort sett samma som Tjustleden. Vid Hjortens norra spets vek den av upp mot Hjortviken och sedan mot Törnsfall. Vid Bryggartorp rodde man över sjön Aven för att korta av vägen lite. Aven är idag ett igenvuxet kärr på grund av att sjösystemet sänktes i början av 1900-talet.

Kyrkstigar är gamla vandringsleder som band samman byarna i socknen med kyrkbyn. Människor har under århundraden vandrat för att besöka kyrkan. Det förelåg kyrkotvång i Sverige vilket innebar att varje familj var skyldiga att minst en gång i månaden besöka socken-kyrkan.

 

Koordinater vid skyltens placering:

 

Latitude : 57,78929 (57° 47′ 21,45″ N)
Longitud : 16,49166 (16° 29′ 29,98″ E)
noggrannhet av signal : 3 m
Visa på google maps

https://maps.google.com?q=57.789292,16.49166

 

Hålbäcken

Torpet Hålbäcken låg under Aveslätt. Man hittar det ca 500 m väster om gården längs vägen mot Vångsunda. Sist boende 1880: Carl Johan Carlsson, f. 1852, hustrun Sofia Gustafsdotter, f 1854, sonen Hugo, f. 1878, pigan Aug Matilda Jansson, f. 1857. Torpet Hålbäcken har också gått under namnen Källbäcken och Helenelund.

 

Koordinater:

Latitude : 57,79407 (57° 47′ 38,66″ N)

Longitud : 16,45856 (16° 27′ 30,81″E)

noggrannhet av signal : 3 m

https://maps.google.com?q=57.794072,16.458558

Ca 50 m väster om torpgrunden Hålbäcken finns också rester av en tjärdal och en jordkällare. 

 

Koordinater:

Latitude : 57,79428 (57° 47′ 39,42″ N)

Longitud : 16,45769 (16° 27′ 27,7″ E)

noggrannhet av signal : 2 m

https://maps.google.com?q=57.794283,16.457693

Elisaborg

Elisaborg, även under namnet Grindstugan låg i hagen vid kurvan innan Aveslätt sett från Törnsfalls kyrka. Där bodde Agneta Elisabeth Westercrantz f. Borén, änka efter komminister Per Westercrantz. De bodde då i Gagersrum, men hon flyttade efter hans död till Elisaborg med sina barn år 1826. Hon avlider den 9/11 1847. Efter år 1847 står Elisaborg som Grindstugan. Då bor där under åren flera drängar med sina familjer. Den sist boende var arb. Nils Nilsson med familj som hitkom 1861. Efter 1863 nämns inte längre Elisaborg/Grindstugan i kyrkböckerna.

 

 Koordinater:

Latitude : 57,79603 (57° 47′ 45,71″ N)

Longitud : 16,46294 (16° 27′ 46,6″ E)

noggrannhet av signal : 2 m

https://maps.google.com?q=57.79603,16.462943

Båltorpet.

Nuvarande stavningen Båltorpet har varierat under åren. Tidigare stavades det Bålltorpet och Båhltorpet. Själva platsen kallas Bortorpet och är beläget norr om gården Aveslätt. Där finns idag mycket välbevarade murar efter en stor jordkällare. Ca 50 m sydsydost om källaren finns också rester av en husgrund. Vad man vet har det funnits boende här mellan 1768 och 1829, men kan ha funnits både före och efter. Båltorpet mämns redan år 1753. Den sist boende där var änkan Anna Svensdotter.

 

Koordinater:

 Latitude : 57,79706 (57° 47′ 49,42″ N)

Longitud : 16,4645 (16° 27′ 52,2″ E)

noggrannhet av signal : 3 m

https://maps.google.com?q=57.79706,16.4645

Hjortvikengrottan

Grottan ligger ca 300 m väster om Hjortviken högt upp på en sluttning vid sidan av Tjustleden. Den är 4 m lång och 1,8 m hög längst in. En gammal sägen säger att för länge sedan bodde en björnfamilj där.

 

Koordinater:

Latitude : 57,79285 (57° 47′ 34,26″ N)

Longitud : 16,48456 (16° 29′ 4,42″ E)

noggrannhet av signal : 3 m

https://maps.google.com?q=57.79285,16.484562

För att komma till grottan är enklaste sättet att gå upp på skogsvägen mot berget och sedan vika av vid  skylten som är placerad i backen.

Hjortviken.

Strax söder om Hjortviken ute på en udde ligger rester av någon typ av byggnad. Den bakre väggen består av en bergvägg och från den byggts upp med stenar till en fyrkant med en ingång mitt fram. Ca 6 x 6 m. Det har också hittats träkol i ena hörnet. Om någon bott där eller det har används till något annat är det ingen som vet.

 

Koordinater:

Latitude : 57,79025 (57° 47′ 24,89″ N)

Longitud : 16,49438 (16° 29′ 39,76″ E)

noggrannhet av signal : 3 m

https://maps.google.com?q=57.790247,16.494378

Orrhult

 Orrhult, som var en backstuga, låg några hundra meter sydost om Aveslätts gård vid den västra sidan av Hjortviksberget.De första som har hittats som bodde där var änkan Maja Jaändotter med sina söner. De flyttade troligen dit 1823-1824 från Bryggartorp. Där bodde hon kvar till runt 1840. Därefter kommer skräddaren Anders Magnus Andersson dit med sin familj och bor kvar till 1849. Den siste kände som bodde där var arbetskarl Sven Andersson med dotter. Dom bodde där något år. Enl. husförhörslängden 1851-1861 finns det ingen kvar då. När huset försvann är okänt.

 

Koordinater:

Latitude : 57,79176 (57° 47′ 30,34″ N)

Longitud : 16,48256 (16° 28′ 57,22″ E)

noggrannhet av signal : 6 m

https://maps.google.com?q=57.79176,16.48256

Vid Hjortviken finns också rester av en tjärdal som tyvärr blivit delvis igenfylld med sten och diverse annat.

Koordinater:

Latitude : 57,79201 (57° 47′ 31,25″ N)

Longitud : 16,49102 (16° 29′ 27,66″ E)

noggrannhet av signal : 3 m

https://maps.google.com?q=57.792013,16.491017

Afvelund.

Afvelund omnämns åren 1827-1839.

Var det legat är osäkert. Gunnar Svensson på Aveslätt berättade 2005 att Afvelund legat på vänster sida i allén upp mot Aveslätt. Boende noterade i kyrkböcker under Afvelund finns endast familjen Jacobsson/Lind.

Smällegrind.

Över vägen där gränsen mellan Aveslätts och Duvekullas marker ligger fanns förr en grind som det ofta var förr i tiden. Enligt sägen sägs det att grinden "stod och slog", därav namnet Smällegrind. Namnet på platsen används fortfarande idag av ortsbefolkningen.

Koordinater:

Latitude: 57° 47′ 17,4″ N
Longitude: 16° 28′ 10,9″ E

http://maps.google.com/?q=57.78816,16.46970
 
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)