Törnsfalls hembygdsförening

                                       Kårby

  Kårby omnämns i skrift första gången år 1386 och skrivs som Karaby. Namnet berättar att byn en gång grundats och ägts av en man vid namnet Kare. Kare (Kåre) är ett fornnordiskt namn.

 Under Kårby finns det många torp under 1800-talet. Tyvärr går det inte att få fram uppgifter om var många av dem låg. Vi fortsätter att komplettera sida vartefter. 

 

 

                                                                                                                                                           Tillbaka till Torpinventeringar

Telefonstolpar på Kårby ägor.

När telefonen kom till bygden under början av 1900-talet var det bönderna som med vägledning av Televerkets personal satte upp stolparna. Längs vägen mellan Stolphagen och Marielund finns ett antal "stenkistor" som byggdes för att sätta stolparna i där det var berg och inte gick att gräva ner dem. 

Gå vidare till länken här för att läsa historien om telefonens ankoms till Kårby.

Koordinater:

Latitude: 57,80149
Longitude: 16,41555

http://maps.google.com/?q=57.80149,16.41555
 

 

 

Kallernäs.

Kallernäs låg från början närmare Dröpshult, från Kårby sett i hagen på vänster sida, innan ån, där det går en väg ut till Dröpshults näs. Kallernäs omnämns första gången 1818 då odlaren Anders Lundström kom hit. Huset var bebott här till 1845. Den sista boende här var Jaen Larsson som då flyttade till Dröpshult. Kallernäs var obebott i fem år. Samma Jaen Larsson flyttar åter in i Kallernäs, som då är flyttat till den nuvarande platsen vid vägskälet Dröpshult-Kårby-Vångsunda. Han hade även ändrat sitt namn till Jaen Larsson-Bergman. Marken som Kallernäs först låg på tillhör numera Dröpshult. 

Koordinater: (Gamla Kallernäs)

Latitude: 57° 46′ 40″ N
Longitude: 16° 25′ 23,1″ E

http://maps.google.com/?q=57.77777,16.42309

Örlycke mejeri.

Örlycke mejeri låg i första kullen på vänstersida efter avtagsvägen mot Överby i riktning mot Blackstad. Mejeriet fanns i Kårby mellen 1895 -1908. Den första mejerinnan kom till Kårby 1893. Det var Kristina Elisabet Svensson som kom från Östergötland. Örlycke nämns första gången när nästa mejerinna, Mathilda Fredrika Svensson kommer 1895. Därefter arbetar Alma Emilia Karlsson där. Samtidigt finns också pigan Agnes Sofia Svensson. Båda flyttar 1905. Sedan kom Johanna Nilsson som var kvar på till 1908 då Örlycke försvinner.

Koordnater:

Latitude : 57,78736 (57° 47′ 14,5″ N)

Longitud : 16,39359 (16° 23′ 36,92″ E)
noggrannhet av signal : 2 m
Visa på google maps

https://maps.google.com?q=57.78736,16.39359

Ca 100 m längre fram längs vägen mot Blackstad finns en vattenkälla ute på åker som syns från vägen. Den användes av mejeriet då det behövdes mycket vatten för driften där.

Koordinater:

Latitude : 57,78734 (57° 47′ 14,41″ N)
Longitud : 16,39082 (16° 23′ 26,94″ E)
noggrannhet av signal : 2 m
Visa på google maps

https://maps.google.com?q=57.787335,16.390817

Utterstugan.

Utterstugan låg mot Dröpshult, ca. 300 m söder om vägskälet vid Hagalund där vägarna går samman från Kårby och Törnsfall. Under vilken tidsperiod stugan fanns är oklart, men det finns två husmarkeringar på platsen på Laga skifteskartan från 1845. Likaså kallas då marken där för Utterlyckan. Den som bott där är troligen enl. 1798 år mantalslängd en avskedad båtsman Utter. Skriven som utfattig. Honom går att följa till 1801. Det finn inga spår kvar efter husen.

Koordinater:

Latitude: 57° 46′ 51,8″ N
Longitude: 16° 25′ 24,1″ E

http://maps.google.com/?q=57.78106,16.42337

Peterslund.

Peterslund, har också stavats Petterslund, ligger på Kårby marker ca 400m norr om Stora Ljusgöl. På platsen finns en husgrund som är 7 x 7 m  och en källargrop som är 5 x 3 m och 2 m djup. (Hämtat från raa.se). Sist boende var Peter Magnus Larsson, f. 1828, d 1900. Peterslund revs år 1900. Skylten finns tyvärr inte kvar.

Latitude : 57,799608

Longitud : 16,395489

noggrannhet av signal : 10 m

 http://maps.google.com?q=57.799608,16.395489

 

Råserum.

1830 - 1871. Okänt var det låg.

Först kända boende var enkan Brita Persdotter f. 1875 med sonen Carl Fredrik, hitkom år 1830. Sist boende var Johan Magnus Nilsson f 1829 med sin hustru och sex barn.

Källstorpet/Källtorpet.

1832 - 1869. Okänt var det låg.

Först boende arbetskarlen Anders Persson f. 1781. Sist boende Brita Persdotter f. 1785, d. 1869

Grinden/Annaberg.

Kallades Grinden mellan 1802 - 1850, efter 1820 går det under namnet Annaberg. Okänt var det låg.

Första boende var drängen Jonas Månsson Kallerström f. 1786. Sist boende Gunilla Kjällström f. 1786, hitkom 1821.

 

Landsberg.

Backstuga 1813 - 1837. Okänt var det låg.

Fotbollsplan.

I Kårby fanns i början av 1900-talet en fotbollsförening vid namn Kårby IF. De hade en fotbollsplan på höjden bakom Kallåker. Pojkar och drängar som bodde i Kårby med omnejd spelade bl.a. mot Elmarsrum och Hallingeberg.

Fotbollsplanen är idag bevuxen med skog.

Muntlig berättelse av Ebbe Pettersson som också är med på bilden.  

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)