Törnsfalls hembygdsförening

Kyrkogårdsvandringen den 6 juni 2014.

  På Nationaldagen arrangerades en vandring på Törnsfalls Kyrkogård. Cirka 70 personer besökare kom

för att lyssna. Anders hälsade alla välkomna, och läste Verner von Heidenstams dikt "Sverige Sverige

Fosterland". Sedan fortsatte han med att berätta om begravningstraditioner i Sverige. Vidare berättade

han om begravningslagen och begravningsförordningen, och vilka olika begravningssätt det finns.

Adam Norman berättade sedan lite om Törnsfalls Kyrkogårds historia. Bl.a. att Törnsfalls Kyrka är en

av fyra medeltida kyrkor i Linköpings Stift. Kyrkan i Törnsfall är den enda av dessa med medeltida

torn. Därefter började själva vandringen på kyrkogården. Det var tjugo gravar som besöktes, här är ett

urval av dem.

 

Vi börjar med den äldsta graven på kyrkogården.Smitterlöw

Där ligger Maria Fredrika Schmitterlöw. Hon föddes den 18/7 1792 i

Västervik. Hon var gift med Herr, Löjtnant Gustaf Smitterlöw, född 18/7

1796 på Källsåker, Törnsfall. Han avled 1844. Makarna får inom elva år

sju barn. Den 18/9 1831 föder Maria Fredrika tvillingflickor men avlider i

barnbörd. De små flickorna får namnen Maria och Fredrika. En amma, en

tjugoårig piga från Västervik, anställdes på Källsåker. Flickorna överlever och

bortadopteras efter några år. Maria till Västervik och Fredrika till Vadstena.

Gravstenen är den äldsta på kyrkogården. Den är av röd kalksten och har

formen av en obelisk, krönt med en urna. På stenen står det: ÅT MINNET

AF EN ÄLSKAD OCH ALDRIG FÖRGLÖMD MODER".

 

 

Carl Magnus Hallendorff, född den 26/4 1801 i Hallingeberg. HallendorffHan

var provisionshandlare i Almvik. Drev även krögerirörelse i Almvik

med utskänkning av brännvin och andra spirituösa drycker. Carl

Magnus Hallendorff, som bodde vid Varvet i Almvik, dog den 17/6

1876 av ålderdom 75 år gammal.

År 1827 gifte han sig med sin första hustru, Maria Elisabeth

Kindgren, född den 6/6 1803 i Gamleby. Hon dog i barnbörd den

19/4 1847, när hon skulle föda deras tolfte barn. "Har varit moder till 12 barn hvilka 7 söner och 1 dotter

efterlefvna".

År 1857 gifte Carl Magnus om sig med Hedvig Lind, född 13/10 1815 i Törnsfall. Efter Carl Magnus

bortgång flyttade hon till Blackstad år 1877. Hedvig dog den 19/2 1892, 77 år gammal.

Namnet Hallendorff kommer av Hallingeberg. C M Hallendorff föddes i byn Hallingeberg.

 

Kronojägmästare Per Axel Österdahl, född den 13/8 1851 i Rök, Östergötland. Per Axel Österdahl

Han flyttade till Almvik den 7/11 1912. Österdahl ägde och byggde om

Gustafslund och gav det namnet Jägersro. År 1877 gifte han sig med Klara

Josefina Johansson, född den 24/9 1855 i Loftahammar.

Per Axel Örsterdahl avled den 18/10 1921 av blodbrist och lunginflammation.

Hustrun Klara Josefina avled den 10/5 1921 av Kronisk bronchit, ben brott och

njursjukdom. 

Dottern Tyra Österdahl, född den 8/4 1883 i Loftahammar. Flyttar till

Linköping. Hon avlider den 31/5 i Vällingby, Stockholm, men begravs tillsammans med sina föräldrar i

Törnsfall.

Gravstenen är gjord som en ekstubbe, vilket symboliserar det avbrutna livsträdet, tillverkad av röd

granit.

 

 

Per Olof Söderlund, verksam som tandläkare i Västervik, föddes i KriPer Olof Söderlundstinehamn

den 13/10 1921. Han gifte sig med Astrid Birgit Lysell, född i Örebro den 23/7

1912. Per Olof avled den 27/10 1996 och hans maka Astrid Birgit den 21/4 1998.

Jernkorset är traditionellt från Värmland. På Leksands kyrkogård är brodern Lille-

Bror Söderlund med sin maka är begravda. Dom har ett identiskt järnkors. Lille-

Bror Söderlund är känd som kompositör, tonsättare och dirigent.

 

 

 

 

Carl Johan Henriksson var smidesmästare med många barn. Bodde i Qvisterum under Skvagerfall

som har varit smedja sedan 1840-talet. C J Henriksson föddes på gården DröpshC J  Henrikssonult där fadern var

statkarl. Han flyttar till Gladhammar år 1876 och blir smedlärling hos

smeden Carl Gustav Zanton i Westra lund vid Lunds by. Vid giftet år

1881 var han smeddräng i Rödsle och hustrun Anna Charlotta

Svensson var jungfru i Jenny. Denna kvinna födde 12 barn mellan

1884-1901.

Smeden gifte om sig år 1903 med Hulda Maria Hildegard

Karlsson. Hon hade med sig en son, Karl Gunnar född år 1902. Även

i detta äktenskap föddes det 12 barn mellen 1905-1925, och här kan nämnas att ett tvillingpar föds år

1918. Två av barnen avled 1917 i kikhosta.

Smedens syster Hulda Matilda gifte sig år 1878 med Johan Alfred Jansson som var brukare av

Duvekulla. Deras äldsta son hette Algot och blev den som inrättade Västervik första bibliotek. Han har

gett namn åt en bibliotekskatalog som har används flitigt på Västerviks Bibliotek. Sedan den 8 april

2014 har den ersatts av nya kataloger.

 

 

L A Larsson var en enkel torpare som bodde i Kyrkvik och hade flera barn. Två L A Larsson

av hans söner blev delaktiga i uppförandet av en hel stadsdel i Västervik, kallad

Västralund. Carl Sigfrid Larsson köpte gården Västralund på auktion 1910.

Tillsammans med sin bror Johan Henrik styckade han av tomter på hela ägorna

och sålde.

Byggmästaren Johan Henriks minne lever kvar i gatan som heter Byggarlasses

väg. Han hade varit verksam i Västervik sedan 1890, och senare i stora delar av

Jönköpings och Östergötlands län och byggt skolor, fabriker, vårdinrättningar,

affärsfastigheter m.m. Ett exempel från Västervik är Östra Kyrkogatan 45.

 

 

Några av församlingens tidigare präster ligger

samlade på en plats söder om kyrkan. Det är

Johan Henric Engstrand, Verksam i Törnsfall

mellan åren 1824-1853. Erik Johan Segerstedt

1857-1909 och A F Blomqvist 1896-1898.

 

 

 

 

 

De övriga gravarna som besöktes var:

 

Frans Oskar Nilsson. Kusk på Blekhem..

 

Uno Gustav Sixten Drott. Vångsunda. Arrendator, hemmansägare och fjärdingman.

 

Karl Adolf Svensson. Aveslätt. Hemmansägare.

 

Knut Svensson. Aveslätt. Kontrollasistent och lantbrukare.

 

Carl Johan Lindberg.  Vångsunda. Hemmansägare.

 

Systrarna Hilma, Anni, Berta och Ebba Lindberg.

 

Hedvig Hallström. Blekhem. Syster med Johan Nordenfalk d.ä.

 

Johan Gustaf Hjertström. Inspektor på Blekhem. Instiftade Hjertströmska fonden.

J G Hjertström har skänkt två ljusstakar till Törnsfalls Kyrka.

 

Johan Rudolf Carl Böös. Inspektor och förvaltare på Blekhem.

 

Torsten Nilsson. Svinnersbo. Lantbrukare.

 

Fredrik August Nilsson. Överby. Hemmansägare.

 

Ernst Leonard (Pettersson). Konstnär. Omskriven under fliken Kända personer

 

 

 

 Tillbaka