Törnsfalls hembygdsförening

 

 Sockenmagasinet i Törnsfall.

 

Sockenmagasinet i Törnsfall

   År 1803 uppmanade konungen att det skulle byggas sockenmagasin i alla 

 socknar i Sverige. Syftet var att bönderna  i socknen skulle avvara en

 viss del av sin spannmål vid år med goda skördar som senare skulle

 användas vid nödår.

  I Törnsfall dröjde det dock till 1813 innan beslut togs att bygga ett magasin,

 vilket uppfördes först 1815.  Det placerades då utanför den södra

 kyrkmuren. 

 1833 togs beslut av en renovering, som utfördes 1835-1836 då bl.a. taket   byttes ut till tegel, tidigare var det nävertak. 

 

   År 1861 beslutades att magasinet skulle flyttas på grund av brand-

  risken, då det låg ganska nära både kyrkan och ladugården som till-

  hörde komministerbostället (Averum).

   Det fick då sin nuvarande placering mellan kyrkskolan och slöjdskolan.

 På båda sidor av magasinet byggdes då också kyrkstallarna. Där hade

 kyrkobesökarna sina hästar stående under högmässan.

 

Magasinet användes under 30 år, mellan 1834 och 1864 som förvaring av spann-mål, men har under senare år användts som förråd av kyrkan.