Törnsfalls hembygdsförening

                                         Falla

På Falla ägor finns ett antal torpgrunder. Några vet vi var dom ligger, men det finns flera som inte gått att fastställa var de ligger. Inventeringen på Falla får anses vara färdig. Om det framkommer flera uppgifter om Falla så uppdaterar vi innehållet.

                                                                                                                                                             Tillbaka till Torpinventeringar

Carlsberg.

Backstuga, 1857-1897. Låg korsningen Falla - skogsväg mot Dämmkärr.

Där bodde skomakare Johan Magnusson, som kom till Falla 1857. Den 27/12 1857 gifte sig Johan Magnusson med enkan Gustava Maria Hjelmer, Falla. På 1870-talet skrivs makarna som utfattiga. Johan avlider den 6/5 1885, 70år och 6mån. gammal. Gustava bor sedan i tolv år ensam i Carlsberg. 1897 flyttar hon till fattighuset i Törnsfall. Hon avlider den 1/1 1899, 82 år. Då försvinner också Carlsberg från kyrkböckerna.

Stavas backe och Stavas lycka är uppkallade efter Gustava.

 

Koordinater:

Latitude : 57,75909 (57° 45′ 32,74″ N)
Longitud : 16,52896 (16° 31′ 44,25″ E)
noggrannhet av signal : 1 m
Visa på google maps

https://maps.google.com?q=57.759093,16.528

Grindstugan, Falla.

Backstuga, 1851-1891. Låg längs vägen mellan Fallhagen och Falla by. Hit kom 1851 f.d. rusthållare Jaen Jaensson med hustru och tre barn. Jaen Jaensson f.1795 Hallingeberg. Avlider 1877, 82 år.

Utfattig och befriad från skatt

Hustrun Anna Johansdotter f.5/10 1810 Falla, Törnsfall avlider 1891. 80 år. 

 

Koordinater:

Latitude: 57° 45′ 37″ N
Longitude: 16° 31′ 42,6″ E
Noggranhet: 4 m

http://maps.google.com/?q=57.76028,16.52850

 

"Cruslebacke/Cruslegrind”.

Backen/vägen mot Falla, korsningen Falla/Svinnersbo

Backen/grinden kan ha fått sitt namn efter grenadjären Olof Cruslock (1690 – 1742). Cruslock var boende på Grenadjärstorpet nr 87 under Falla Rusthåll.

 Berättats oberoende av varandra:  Susanne Johansson, född och boende i Falla. Per-Olof Gabrielsson, född och uppvuxen i Falla.

 

 Intervju och nedskrivet av Anna Maria Jakobsson,

Törnsfalls Hembygdsförening 2021. 

 

Koordinater:

Latitude : 57,76855 (57° 46′ 6,77″ N)
Longitud : 16,52283 (16° 31′ 22,18″ E)
noggrannhet av signal : 2 m
Visa på google maps

https://maps.google.com?q=57.768547,16.522827

 

Stavas backe.

 Den lilla backen efter Grindstugan mot Falla har sedan länge burit namnet Stavas backe. Likaså på den västra sidan om backen finns en liten åker som enligt folkmun kallas för Stavas lycka. På den lyckan finns även en vattenkälla som varit stensatt. Någon gång på 1970-talet är en cementring nedsatt i källan av Göran Johansson i Falla. Vattenkällan har används in på 1970-talet av boende i  Falla by. 

Namnet ”Stava” kommer troligtvis efter Gustava Maria Hjelmer (1817 – 1899). ”Stava” var boende i Falla och gift där tre gånger. Hon gifte sig som 17-åring med livgrenadjären Anders Falk i Ekenäs, Falla. När hon blev änka 1840 gifte hon sig med den efterkommande grenadjären Carl Fredrik Falk. Han avled 1847 och Gustava stod ensam med tre barn som utplacerades i bygden. Gustava skrivs nu som utfattig och vistas hos Joel i Falla. Gustava gifter sig 1857 med skomakaren Johan Magnusson och de är boende i Carlsberg, Falla.

Maken Johan Magnusson avled 1885 och Gustava levde sedan ensam fram till 1897 då hon flyttade in på fattigstugan,Törnsfall. Gustava Maria Hjelmer avled 1899. 82 år gammal.

                                                                         

Oberoende av varandra har Stavas backe och Stavas lycka berättats av: Susanne Johansson, född och boende i Falla. Per-Olof Gabrielsson, född och uppvuxen i Falla.

Källa: Törnsfalls kyrkoböcker.  

Törnsfalls Hembygdsförening 2021.

 

Koordinater:

Latitude : 57,75855 (57° 45′ 30,79″ N)
Longitud : 16,52975 (16° 31′ 47,09″ E)
noggrannhet av signal : 3 m
Visa på google maps

https://maps.google.com?q=57.758552,16.529748

Ekenäs

Grenadjärstorp under Rusthållet Falla.

1685-1905

Grenadjärstorpet Ekenäs nr 87, Östgöta andra Livgrenadjärs regemente, Tjust Compani omnämns första gången 1685.                                                                  

Grenadjärstorpet Ekenäs låg de första 200 åren i hagen söder om nuvarande Fallhagen. Stensättningar efter hus, jordkällare och ladugårdsgrunder även stensträngar och små åkerlyckor finns kvar. Vid lagaskifte början av 1870-talet flyttas knekttorpet till söder om byn Falla. Beslutet är undertecknat den 20 maj 1873 av Tjänstgörande Major O. Taube vid Malmen, Linköping.

 

Den förste Grenadjären, ryttare som omnämns är Per Kiempe, därefter namn som Lars Labb och Olof Cruslock. Grenadjärer vid namn Hector, Falk, Sund,  osv, siste grenadjären Fager flyttar 1902.

Många människoöden kan ses på Ekenäs. Efter kommendering till tjänstgöring, avled mannen ofta i hetsig feber. Änkan gifte om sig med den nya grenadjären. Grenadjären Carl Fredrik Falk, f. 1822 d.1846, sitter på vatten och bröd på Kalmar slott för tjuveri. Han avled 25 år gammal och begravs i Kalmar. Änkan Gustava Maria Hjelmer blir ensam med tre små barn, vilka utackorderas.                                 

Siste boende på Ekenäs Torparen K.J Petterson med familj flyttar till Lofta 1905 sedan står Ekenäs som avsöndrad lägenhet. 

Skylt uppsatt vid den plats Ekenäs låg från början vid Fallhagen.

På bilden rester av en jordkällare där Grenadjärstorpet låg vid Fallhagen.

Koordinater:

Latitude : 57,74921 (57° 44′ 57,16″ N)
Longitud : 16,53808 (16° 32′ 17,08″ E)
noggrannhet av signal : 1 m
Visa på google maps

https://maps.google.com?q=57.749212,16.538078

Den tidigare platsen

Latitude : 57,76437 (57° 45′ 51,73″ N)
Longitud : 16,52094 (16° 31′ 15,38″ E)
noggrannhet av signal : 2 m
Visa på google maps

https://maps.google.com?q=57.76437,16.52094

Sågqvarnstorpet.

Torpet ligger öster om vägen vid Falla såg som går mellan Mommehål och Svinnersbo, i en sluttning ca 20 m från vägen. 

Husgrunden mäter ca. 6x3m. Nära intill finns en källargrund, som är 1,8x1,4m.

På kartan Laga Skifte över Falla by från 1872, finns torpet markerat nära Svinnersbogränsen och sågqvarnsrännan.

Första uppgiften på Sågqvarnstorpet är när flickan Anna dör 13/1 1755, 6 månader gammal av bröstsvullnad. Anhörig enligt kyrkoboken är Lars Pehrsson Falla sågqvarn.

1762 dör Kierstin Stephansdotter av hetique(lungsot), 70 år gammal i Sågqvarnstorpet.

Därefter är det många familjer, bland annat Magnus Collberg med hustru och fem barn. Magnus var son till hälftenägare i Falla, Christina Stephansdotter Qvarnström. Han var född i Vimmerby, och dör i Sågqvarnstorpet 1808, av ålderdom, 75 år gammal.

Bilden visar lämningar efter husgrunden.

Sist boende är Jaen Pet. Jaensson f. 1798. Han dör i Sågqvarnstorpet 1873 i bröstsjukdom.

Många dog i torpet, och det kunde vara rödsot(dysenteri/tarmsjukdom), ålderdom och lungsjukdom. Många barn föddes också, särskilt under andra halvan av 1700-talet.

Efter 1873 finns ingen skriven på Sågqvarnstorpet.

 

Källor: Husförhörslängder Riksarkivet, avskrifter av microfilmer Törnsfall, i pärm, av Släktforskarföreningen.

På bilden syns källargrunden   

                                  

Koordinater:

Latitude : 57,76956 (57° 46′ 10,41″ N)
Longitud : 16,50955 (16° 30′ 34,39″ E)
noggrannhet av signal : 2 m
Visa på google maps

https://maps.google.com?q=57.769558,16.509552

                                     

 

Falla såg.

Det finns inte så mycket historik om Falla såg, men finns med på Svinnersbos Storskifte karta 1782. Det som är känt är att sågen användes av både Falla och Svinnersbo. Enligt Torsten Nilsson, Svinnersbo, användes sågen fram till början av 1900-talet.

Koordinater:

Latitude : 57,76952 (57° 46′ 10,27″ N)
Longitud : 16,5086 (16° 30′ 30,94″ E)
noggrannhet av signal : 3 m
Visa på google maps

https://maps.google.com?q=57.76952,16.508595

Varggrop under Falla.

Enl. sägnen ligger det en varggrop på Falla marker. Den ligger längs vägen mot Ekenäs. Man vet inte hur gammal den är. Varggropar kallas också fångstgropar.

Koordinater:

Latitude : 57,7514 (57° 45′ 5,05″ N)
Longitud : 16,53694 (16° 32′ 12,97″ E)
noggrannhet av signal : 3 m
Visa på google maps

https://maps.google.com?q=57.751403,16.536935

 

Fångstgroparna består av grävda fallgropar med eller utan kista av sten eller trä. Fångstgroparna är ca 3–4 meter i diameter och ca 2,5 m djupa. Fångstgroparna anlades vanligen i sand eller grus eller annan lättgrävd mark. De anlades oftast i ett sammanhängande radsystem med 30–50 meters mellanrum, men kunde även placeras ensamma och kompletteras med ett fållsystem som gjorde att viltet tvingades mot gropen. Groparna doldes av icke bärande tak som var gjorda av grenar och mossa.

Fångstgroparna är svårdaterade, men torde utgöra ett av de äldsta jaktmetoderna och har använts sedan stenåldern. I landslag stadgades att man skulle hålla fångstgrop för varg (eller annat jaktredskap för varg som till exempel vargnät).

Jakt med fångstgrop förbjöds i lag 1864.

Källa: Wikipedia

 

Mjölkvarn.

En mjölkvarn finns markerad på Falla Storskifteskarta 1759. Några uppgifter om hur länge den fanns finns inte. Det finns stensättnigar kvar.

 

Latitude: N 57°45'25,59348"
Longitude: E 16°31'43,83912"

Noggranhet av signal: 4 m

Visa på google maps
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=57.7571093,16.5288442

Dämmkärr.

Dämmkärr låg ca 300 hundra meter väster om Falla by. På platsen finns långa välbyggda stenmurar bevarade. Även stengrunden efter en lada är synlig. Ladan flyttades någon gång till Falla by.Årtal okänt. Jordkällaren finns det också rester av, men bostadshusets placering är inte känd. Det finns med på Generalstabskartan från 1883, men inte nämnt i några kyrkböcker så vilka som bott där är okänt. Sven i Falla ska ha sagt att det bodde en person där som kallades Kalle med örat, p.g.a. att han hade förlorat ett öra.

Koordinater:

 

Latitude : 57,75512 (57° 45′ 18,44″ N)
Longitud : 16,5282 (16° 31′ 41,53″ E)
noggrannhet av signal : 1 m
Visa på google maps

https://maps.google.com?q=57.755123,16.528202

 

Fallavik.

Backstuga. Omnämns åren 1817-1827.  Okänt var Fallavik låg i Falla. Under 10 år bodde i Fallavik f.d..rusthållare Daniel Berg f.1761 i Gladhammar och hustru Anna Nilsdotter f.1764 i Gamleby. Gifta 1782. Fyra barn födda i Falla.  Daniel Berg död d. 16/11 1822 av gulsjuka i en ålder av 61½ år.Hustrun/enkan Anna Nilsdotter död 2/3 1827, 63 år, ålderdom.  

Dottern Anna Lena Berg f.1797 med make drängen Jaen Jaensson f.1800 och deras dotter Carolina f.1824 bor till Fallavik 1824.

Djupedal.

Backstuga som omnämns åren 1807-1817.                                                         

Djupedal står som raserat 1817, okänt var det låg i Falla. Hitkom 1806. Torparen Samuel Nilsson Hallingström f.1780 i Hjorted hustru Ebba Lisa Törnberg f.1781 i Gamleby samt en dotter f.1806.  Vigda 1806. I Djupedal föds dottern Cajsa Lisa 1809. Torp. S. Hallingström omnämns som sjuklig och utfattig.  Familjen flyttar 1813 till Ulriksdal under Marianaborgs ägor i Gladhammar.

År 1814 inflyttar till Djupedal rusthållaren Jaen Andersson Lundberg f.1771 Gladhammar med hustru och fem barn. Yngsta dottern Lena Stina f. 1817 Falla.                             

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)