Törnsfalls hembygdsförening

Kulturdag med byvandring i Överby 

Vägskylt i Överby 

 På nationaldagen, den 6 juni, gjorde Törnsfalls Hembygdsförening en kulturdag med byvandring i

Överby. Ca 35-talet besökare kom för att lyssna på historien om Överby

från 1500-talet och framåt. Anders Johansson hälsade välkommen och

berättade lite om Överbys historia.

 Överby är känt sedan mitten av 1500-talet, men var troligen bebott långt

tidigare, eftersom det finns ett antal bronsåldersgravar i närheten av byn.

 Namnet Överby kommer troligen av att byn låg högre upp än Kårby,

man såg upp mot Överby från Kårby.

Adam Norman   Överby bestod troligen av tre gårdar:Kristoffer Törngård

       -Överby nr 1 kronoskatte ½ mantal

       -Överby nr 2 kronoskatte ¼ mantal

       -Överby nr 3 frälse ¼ mantal

 Överby nr 2 och 3 har tydligen hört samman och benämnts Över-

 by nr 2. I början av 1900-talet har de två hemmansnumren om-

 registrerats till Överby nr 4. Den första kartan Överby är från

1720, och visar den östra delen av Överby ( Överby nr 3 frälse ¼ mantal) och gränsen

mot Dröpshult och Sömstad. Vid gränsdragningen utsattes bl.a. en gränssten på ön i sjön Fälgaren

utanför Fagerbäck.

Överby 1 Den fastighet som tidigare kallades Överby 1, är gården vars bostads-

hus ligger på norra sidan av vägen när man kommer till byn. Den ägs

idag av Inge och Sonja Pettersson.

 Tidigare plats för "Larssonsgården"

 

  På andra sidan av vägen, där det idag är en äng,

  låg ett annat hus som är flyttat. Det ligger idag

  västeruLarssongårdent mot Fisksäter och är den gård som

  kallas "Larssonsgården", som idag ägs av Tord  

  och Lisbeth Pettersson.  

  

 

 

Lyckerum (heter idag Solhem) och Höghult tillhör också Överby Gård. Lyckerum var arrendatorsbostad

och i Höghult,den lilla stugan, bodde en skomakare. (Bilden nedan till vänster.)

      Lyckerum och Höghult

Oxvandringen

 Under logen vid ladugården finns en

 så kallad oxvandring. Där gick

 oxarna runt och drog ett stort hjul,

 vars axel gick upp genom loggolvet,

 som i sin tur drev tröskverket.→

                                                                     

                                                                                                              

 

Linbastu

  På gårdenSmedjan finns också en smedja och en linbastu.

 Sara Kånåholts berättade om hur man bereder linet, och

  hur linbaSmedjan invändigtstun användes. Linbastu invändigt

  Det har också

  funnits en såg

  på gården. 

                           

 Till Överby nr 1 tillhörde även huset i backen på vägen upp mot byn. Den tillhör numera Kårby genom

ingifte och ägs idag av Lars André.Huset i Backen På baksida ut mot vägen är en

utbyggnad, där en tvätterska bodde. Hon reste runt och tvättade hos

familjer i bygden. 

 

 

 

 

 

Överby nr 2  Överby nr 2 är den andra gården som ligger på den södra sidan. Den

  ägs numera också av Inge och SonjaDasset

  Pettersson. Till den hörde också några

 torp som nämns senare. På gården finns bl.a.

 ett fint dass, och en tvättstuga.

                                 Tvättstugan       

 Här fanns också en torvmosse, där det bröts torv under andra världskriget.

 

 Till Överby fanns ett antal torp.

Det var Hagen, heter numera Hagaberg, Elgshult, Fagerbäck, som tillhörde Överby 2 och Fälgarsbo,

som tillhörde Överby 1.

 

HagabergFälgarsbo                  Fagerbäck

                Hagaberg                                                                Fagerbäck                                                                   Fälgarsbo

 

Anders Johansson och AnnaMaria Jakobsson berättade om personer som bott i Överby, och deras öden.

Adam Norman berättade om tiden på 1500-talet, och bl.a hur skattesystemet fungerade. Kristoffer

Törngård talade bl.a om lantmäteriets roll vid storskiften och hemmansklyvningar. Han visade också

gamla kartor över Överby, och hur man kan gå in på "nätet" för titta på dem.

 

På lantmäteriets hemsida finns det gamla kartor att titta på om du är intresserad. Länk till hemsidan:

https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/advancedsearch.html