Törnsfalls hembygdsförening

 

Kulturvandringen i Almviks Köping/ Pilgatan

 

  På Nationaldagen den 6 juni 2016 ordnade Törnsfalls Hembygdsförening en vandring i

Almviks Köping med omnejd. Ett 20-tal besökare kom för att lyssna.

 

 Almvik Köping var den störta handelsplatsen i Törnsfall socken. AlmHandelshusetvik, som låg mellan

gamla Västervik, d.v.s Gamleby och nuvarande Västervik,

blev tidigt en mötesplats för utbyte av handelsvaror. Där

gick en betydelsefull väg utefter kusten med anslutande

småvägar inifrån landet. Där fanns en väl skyddad hamn,

väl lämpad för små skutor och fartyg. Det kunde vara salt,

sill, hampa, lin, tobak, kalk och spannmål. Från hamnen

skeppades det ut timmer, sågat virke och tegel. På han-

delsplatsen i Almvik fanns hantverkare såsom skomakare, skräddare och smed. Där var han-

delsaffär, kort tid skola och även barnmorskan bodde här under några år. Industrier som

mjölkvarn, sågkvarnar, tegelbruket, knipsmedja som senare blev spikfabrik. Det fanns även en

krog och ett bränneri/bryggeri.

 

 Det var bränneriverkmästare Johan Georg Drechel från Tyskland som anlade bränneriet.

Sedan kom bryggmästare Trapp några år, bryggaren/handelsmannen Albert Pålsson  hade det

i 20 år. År 1875 tog sjökapten/bryggaren Carl Peter Hallendorff f.1830 över. Han kom närmast

från Wångsunda och hustrun var Anna Sofia Lindberg f. 1835.Han kom senare flytta till

Baggetorp, Gamleby och tog då med sig bryggeriet dit.

Bryggeriet låg mellan snickerifabriken och järnvägsstationen.

 

Krogen fanns i närheten och krögaren Anders Westerström var verksam i slutet av 1700-talet.

När han dör kommer det en skomakare hit och gifter sig med hans dotter och fortsätter som

krögare fram till sin död på 1840-talet. 

 

Järnvägsbron

 Flottningsled har funnits från sjöar som leder ned till

Bleken och sedan ned i Blekhems ån för att tillslut

läggas i en damm nedanför kvarnen innan det sågades

upp. På bilden till höger ser man där vattnet gick in till

kvarnen genom tuben, och timmerrännan gick vid sidan om.

 

 Nöjen fanns det också. I Almvik dansades förr bland annat i

ekkullen invid affären, i Urtorpehagen och på bron över

Almviksån.

 Ekkullen vid affären var Skyttegillets festplats, Urtorpehagen var nykterhetslogen NTO:s

festplats. Bron över Almviksån var ungdomarnas dansplats på onsdagkvällarna. Lastkajen vid

hamnen användes förmodligen när skutorna lagt till, och lossat sin last av kalk och gödning.

 Senare dansades det i National, där alla bygdens kultuella evenemang i form av dans, teater,

bio, föreläsningar, söndagskola och julfester fram till mitten av 1960-talet

 

Vandringen började i Pilgatan, där det finns tre hus belägna. Namnet Pilgatan omnämns första

gången i husförhörslängder på 1890-talet.

   Det första huset närmRättarbo/Eklidenast handelshuset kallas

  Rättarbo/ Ekliden. Det har bebotts av kuskar

  på Blekhem. Kusken Knut Nilsson, född år

  1900, fick först köra hästar och när bilen kom,

  blev han även chaufför på Blekhem. 

 

 

 

 

Pilgatan 2

                Nästa hus blev uppfört 1954. Det byggdes av riv-

ningsvirke från Grindstugan, Blekhem och Bo-

torpet, Boda. Hit flyttade bl.a. Henry och Maj-Britt

Nilsson med sina barn när det var nybyggt. I

källaren låg en mjölkaffär på 1950 och-60-

talet som Gudrun Persson stod för. Den upphörde

i samband med att Gudrun, tillsammans med sin

make Lennart Persson övertog lanthandeln efter

Oskar Dahlén.

  Det tredje huset i Pilgatan, som i husförhörslängder från

 1870-80 talet benämdes Skolhuset, Almviksköping, var

 det första huset som byggdes där. Skollärarinnan hette

 Carolina Sofia Rydman f.1838 i Västervik. Hon var även

 lärare en tid i Törnsfalls fasta första skola vilket är den

nuvarande Hembygdsgården.

 

 

 

Kvarnen har haft stor betydelse i många hundra år och fanns troligen redan på 1500-talet. Vid

en vådeld 1682 brann kvarnen, men byggdes snabbt upp igen. Många Almviks Kvarnmjölnare har varit

verksamma här av vilka kan nämnas Anders Lorentz Tolf som

kom i mitten på 1800-talet. När han dog 1859 tog hans son

Johan Magnus Tolf över som mjölnare. En bror till J.M. Tolf var

Carl Oscar Tolf som i Gamleby byggde upp en rörelse med affärer

vars namn levde kvar tills för något år sedan. En annan mjölnar-

släkt är Norman som kom ifrån Blackstad 1868 och flyttar till

Gladhammar 1879. Änkan Ida Karolina Berg kommer tillbaka

med sina barn till Almvik 1895 och driver kvarnen vidare in i våra dagar. Sista mjölnaren var

Claes Nilsson som var verksam fram till början av 1970-talet.

 

 Smedjan låg på höjden upp mot nuvarande E 22-an. Den och Smedbostället revs i samband

med att den nya riksvägen byggdes 1962. De sista som bodde där var Anna och Einar Hult,

som fick flytta till skolhuset i Pilgatan.

 

 

 

 

  Leif Matsson visade också gamla vykort från Almviks

Köping för deltagarna.