Törnsfalls hembygdsförening

Bildgalleri

Vid torpet Oxhagen hittade vi en oxbrodd bland resterna vid ladugården.
Lite mer rester vid ladugården i Oxhagen. Oxbrodden syns i mitten, järnringarna och ekvirket förmodlingen från vagnshjul

Trädgårdstorpet under Dröpshult som har anor från 1700-talet.

Trädgårdstorpet.

Här ser vi på vattenkällan vid trädgårdstorpet som är stensatt. 

Bertil Appelqvist tar fram djupet på källan vid Trädgårdstorpet. Det är tre vattenådror som möts på 9 meters djup fick han fram. En stark och säker källa. På bilden syns även ägarna till Dröpshult

Källan är igensatt med en kittel för att inte djur skall trampa ned sig.
Inrasad jordkällare vid Trädgårdstorpet.
Rester av tjärdal vid Trädgårdstorpet

En bild med järnringar och gjutna ställningar från turbinen på Dröpshult.

Sven-Erik Uddman vid bäcken bakom Dröpshult.

Uddman vid ställverket.