Törnsfalls hembygdsförening

Kulturvandring 7 maj mellan Falla Såg till Törnsfalls kyrka.

Kulturvandring från Falla såg till Törnsfalls kyrka. 7 maj 2011

Samling vid Falla såg. Anders Johansson berättar om sågen och Sågqvarnstorpet och de boende här, torpet försvann 1873.

Törnsfalls hembygdsföring kulturvandring den 7 maj, trettio personer anslöt.
Anders Johansson berättade om husen Svensborg byggt 1845 och Stensborg byggt 1912.
Skylt uppsattes vid torpruinen Soluppgång, Anna Maria Jakobsson berättade om torpet och dess inneboende.
Vandrare på den gamla kyrkvägen mellan Falla såg och Törnsfalls kyrka.
Rest av grindstolpe.
Skälsten, gräns mellan Svinnersbo - Hamprödsle
Gamla huset vid Hamprödsle.
Information om Bryggaretorpet ges till vandrarna

Bryggaretorpet, med anor från 1600-talet. Namnet kommer från den först boende båtsman Bryggare.