Törnsfalls hembygdsförening

 

Sven i Falla.

 

Sven Helge Johansson, mera känd som Sven i Falla föddes på gården i Falla den 28 feb. 1917. Han växte

upp på gården och vid sju års ålder började han småskolan i Mommehål. Gerda Ersson var en sträng

lärarinna, därefter fyra år i folkskolan med Ebba Styrenius som lärare. Vid 14 års ålder blev han medlem

i nykterhetsföreningen NTO Templet 1655-Törnrosen i Mommehål och avgav nykterhetslöftet som han

höll hela livet. 

 1932 bildades en förening av Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, SLU (dagens CUF) där han blev

medlem vid 16 års ålder. Det blev livligt i bygden, man byggde en festplats med dansbana där det blev

många sommarfester. Entrén var 50 öre och dansbiljetten kostade 10 öre.

 I april 1939 började Sven rekryten. det var en spännande tid då Hitler började rusta för krig. Han blev

hästskötare åt överstelöjtnant Allstrin och fick följa staben på alla övningar. Muckade den 1 okt 1939.

Allmän mobilisering utfärdades den 4 jan. efter att tyskarna startat kriget den 3 sept. året innan. Sven blev

inkallad till I4 i Linköping för att sedan hamna i byn Högön norr om Kalix. Efter 4 månader, i april för-

flyttas han till Kiruna när tyskarna intog Narvik. Efter en kort period i Kiruna fick Sven den 1 maj resa

hem  till Linköping. En dags permission blev det och sedan fortsatte det till Skåne. Kom åter hem den

1 juli 1940, men den 9 okt. kom åter inkallelse till Charlottenberg för gränsbevakning. Sven hade som

hobby att vinterbada varje dag i en älv som var isfri.

 1942 övertog Sven gården i Falla. Efter freden den 7 maj 1945 träffade Sven sin blivande fru, Anna-Lisa

Johansson i Helgsjö. De förlovade sig 1946 och den 11 okt. 1947 gifte de sig. Vigselförättare var kom-

minister Helge Hagström. Bröllopresan gick till åkern där betorna skulle skördas.

 Sven arbetade mycket i skogen, både åt sig själv och åt andra. Den första motorsågen provades på Falla

redan i mars 1949.

 Den 25 feb. 1956 började Sven som auktionsropare på auktionskammaren i Västervik, en sAuktion i Överby 1969yssla han fick

  fortsätta med.

Sven i Falla. Korvgrillning vid Sjöliden  I början på 60-talet startade Sven

   och  Arne Christiansson, Överby,

    en auktionsfirma med många

   auktioner  fram till 80-talet, ca

   350 st. Han håller också

   många auktioner åt Kyrkliga

   Syföreningen både i Törnsfall

    och i andra församlingar

   där det klubbades ut många ost-

    kakor, hemostar och hembakade limpor. 

 År 1990 håller Sven sin sista på ett pensionärsmöte i Västervik.

  Sven var en mycket aktiv föreningsmänniska och jobbade också mycket för

 Törnsfalls Hembygdsförening.

 Sven Johansson "Sven i Falla" avled den 4 oktober 1998, saknad av många.

 

 

 

 Innehållet är taget ur delar av "SVEN I FALLA;s LEVNADSBESKRIVNING" som han själv skrivit under sina år fram till 1991.

 

                                                                                                                                                                      Tillbaka till Kända personer