Törnsfalls hembygdsförening

Anna Maria Roos

 Anna Maria Roos föddes i Stockholm den 9 april 1862.

Hon var dotter till  kungliga postverkets generaldirektör Wilhelm Roos. Därför ställdes Sveriges första

postsparbanksbok ut på Anna Maria.

Modern var Sophia Maria Nordenfalk, född 1836 på Blekhem, och var dotter till Johan Nordenfalk och

Anna Maria Roos Maria Risellschöld. Anna Maria Roos var alltså barnbarn till "den förste

Nordenfalk på Blekhem".

 Anna Maria genomgick redan som tonåring det Högre lärarinneseminariet,

den enda utbildning som ansågs lämplig för en ambitiös ung flicka på den

tiden. Men hon var inte intresserad av undervisning och tog aldrig någon

lärartjänst efter examen. Anna Maria hade en mångsidig konstnärlig begåv-

ning: hon målade, komponerade och skrev, det var främst hennes skrivande

som blev hennes viktigaste gärning. Hon kom att skriva under pseudonymen

"Alfaro". Alfa = grekiska A, första bokstaven i hennes förnamn, och "ro" =

de två första bokstäverna i efternamnet.

 År 1894 utgav hon sina två första böcker, diktsamlingen "I Gryningen" och

en visbok för barn "Lilla Elnas sagor". Hennes  mest kända barnvisa är "Blåsippan ute i backarna stå",

som hon skrivit texten till, och Alice Tegner musiken.

 Anna Maria Roos  På 1910-talet fick Anna Maria Roos beställning på en läsebok för småskolan.

 Det blev "Sörgården", som kom ut 1912 och den följdes raskt av "Önnemo"

 för andra läsåret. Med dessa böcker har mängder av barn lärt sig läsa under  

 första delen av 1900-talet. Vissa källor säger att förebilden till Sörgården

 och Önnemo var Kålåker under det Nordenfalkska godset Blekhem.

 Anna Maria Roos var också medlem i "Samfundet de nio", som hon blev invald i

 1913, då samfundet bildades, fram till 1918.

  Anna Maria Roos  vistades mycket under sin barndom hos morföräldrarna på

  Blekhem. Men hon besökte också andra gårdar i Törnsfall och kan då ha tagit

intryck  från befolkningen som levde och verkade här.

 Anna Maria Roos tillbringade en stor del av sitt vuxna liv på resor utomlands, och det p.g.a. sin hälsa

som periodvis krävde ett annat klimat än det svenska.

 Författarinnan Anna Maria Roos avled i Bombay, Indien den 23 april 1938, 76 år gammal.

 

                                                                                                                                Tillbaka till Kända personer