Törnsfalls hembygdsförening

 

 Stenbrotten i Källsåker.

 

 

 På kulturdagen den 6 juni 2017 besöktes stenbrotten i Källsåker. Guide för dagen var Bengt

Molander som har gjort en omfattande inventering av stenbrotten i området kring Källsåker,

Gäddeglo och Marsbäcken. Från slutet av 1800-talet fram till 1950-talet bröts det sten iBengt Molander visar olika borrhål,och i handen håller han en remmare stora

block som fraktades till stensliperierna i Västervik och ett mindre sliperi

vid sjön Gagern. Det är framför allt till gravvårdar som stenen har

använts. Det finns också goda exempel på konstverk och statyer där

sten har tagits från Källsåker. En del av den svarta dioriten som blev

kvar ligger i stora högar. I modern tid på 1960-talet, efter den stora

stenbrytningen fraktades skrotsten med lastbilar till Stockholm där den

krossades och pressades till plattor. Dessa plattor ligger nu tillsammans

med vita plattor från en annan del av landet på Sergels torg i

Stockholm.

 Påbörjat arbete Bengt Molander berättade inledningsvis om

 de olika företagen som varit verksamma inom

 stenindustrin. Det är främst bröderna Styren-

 ius som är bäst representerade i Törnsfall.

 Företaget startade 1897 med bröderna David, Carl, Reinhold och Emil.

 Man började med att sälja gravstenar i Stockholm och det gick bra för

 företaget som ökade sin omsättning varje år.

 David Styrenius började redan 1886 som lärling

 hos Schannnongs stenhuggeri i Västervik.

  Bröderna Styrenius köpte Schannongs verksamhet 1912 och flyttade

 företaget till Djurgården 1943.

 Man tog mycket sten i bergen och de flesta av resterna som syns idag är

 skrotsten, men även stenblock som var färdiga att transportera till

Västervik ligger kvar bl.a vid kajen vid Stumpnäset strax norr omUttjänt byggnad

Marsbäcken. Det behövdes stora krafter för att lyfta stenblocken och

tidvis har det funnits räls med vagnar för att lättare få iväg stenen. Flera

smedjor har funnits i området för att tillverka och reparera verktygen.

Mycket krut har också behövts till sprängningen i bergen.

  Gården Källsåker ägdes från 1910-talet av Reinhold Styrenius fram till

hans död 1935. Hans änka Anna Matilda ägde gården till sin död 1942

den kom att tillhöra deras fem barn Ebba, Erik, Josef, Ernst och Ture

fram till 1996 då Joel Karlsson köpte gården med lantbruket. Stora

delar av skogen och marken kring de gamla stenbrotten tillhör olika

delar av familjen Styrenius. 
   Kaffepaus i det gröna Vid kaffepausen i gröngräset med utsikt

 över Kvarnsjön berättade AnnaMaria och

 Anders om forna tider och livet på Källsåker.

 Flera fornlämningar med hällristningar finns på ägorna. Gården är

 nämnd i handlingar från 1400-talet och på 1560-talet tillhörde den

 fransmannen Charles de Mornay. Han var en av Erik XIV närmaste

 män och förde befälet i kriget mot danskarna. På 1700-talet och en bit

 in på 1800-talet ägdes gården av familjen Schmitterlöw. På 1840-talet

 ägdes gården av Johan Nordenfalk på Blekhem som gjorde ny-

 byggnationer och planerade en lantbruksskola. Det blev skola bara

 ett år eftersom Johan N. avled hastigt i mars 1846 och därför var det

 ingen som fullföljde hans planer.

  Efter den tiden är det ingen av ägarna som bor på gården. Den drivs

 vidare med hjälp av inspektorer, rättare , arrendatorer och mycket tjänstefolk. Det är först nu

i vår tid som ägaren Joel Karlsson bor här.