Törnsfalls hembygdsförening

Hembygdsföreningen i hjärtat av Tjust

 

 

  

Törnsfalls hembygdsförening

 på "nätet"  

 

Här kommer Ni att hitta nyheter som berör vår förening

och uppgifter om vilka fina smultronställen som finns här i vår bygd.

 


 

 Törnsfalls Hembygdsförening har fått sin

ansökan om bidrag till fönsterrenovering på

Sjöliden beviljad av Länstyrelsen  i Kalmar län.

 Det är pengar från EU:s Landsbygdsprogram

2014-2020 samt en medfinansiering från Läns-

styrelsen i Kalmar län. Föreningen ska också

bidra med lite pengar. Renoveringen kommer att utföras av Wester-

viks Fönsterhantverk.

 Projetet kommer att påbörjas under sommaren och vara klart under

hösten-vintern 2017.

 


 

Kulturafton den 19 nov.

 Årets kulturafton besöktes av landsbygdsutvecklaren i Stockholms

län, Maria Malmlöf, bördig från Gamleby, som tidigMaria Malmlövare varit chef på

Kalmar Läns Museum och har i sam-

arbete med Länsstyrelsen, Region-

förbundet och LRF sydost skrivit

rapporten "Smaken av Östra Småland

och Öland". Hon berättade om mat-

kulturen från 1800-talets början till nutid.

 Maria berättade om att matkulturen inte

var samma i olika delar av landet. I södra

och östra götaland var det råg som var

basfödan, i västergötland var det havre

och längre norrut var det korn. Potatisen blev inte basföda förr en efter

 år 1855. Tidigare användes den bara till

 brännvin, men  det året blev hem-

 bränning förbjudet. Salt strömming och

 färsk fisk användes också mycket.

 Skärgårdsfolket hade även tillgång till

 sjöfågel. "Borgarna" som bodde på större

gods och herrgårdar hade tillgång till ett större matutbud med bl.a. en

del kött. 

 I slutet av 1800-talet förändrades mycket då jordbruket blev mera

effektivt i samband med laga skifte, industrin började byggas upp och

att järnvägen kom. Man kunde då producera mat på ett effektivare sätt

och transporterna snabbare och enklare.

 Under 1900-talets första halva kom de båda världskrigen vilket

medförde ransoneringar och brist på många matvaror. Under den

senare delen av 1900-talet hände mycket med bl.a. färdigmat, nya

kryddor som invandrarna tog med sig och folk började äta mera på

resturang.

 Det var mycket intressant och

givande det som Maria berättade om.

Därefter serverades soppa med bröd

och kaffe med hembakat till de

25-talet åhörare som kommit för att

lyssna.

  


  Nu finns det några nya bilder från Blekhemoch likaså ett par

skolkort från Almviks skola. Är det någon som har gamla kort

och vill dela med sig, hör av Er till oss på adressen som finns

här på sidan.

Även ny person inlagd under Kända personer.


 

Friluftsgudtjänst i Sjöliden

 Den 13 augusti var det friluftsgudstjänst vid ett blåsigt men

välbesökt Sjöliden. Ca 45 personer var där och lyssnade till

Guds ord. Efter gudstjänsten bjöd Hembygdsföreningen på

kyrkkaffe.


 

Midsommarfirandet i Sjöliden.

 

 Det blev ett lyckat midsommarfirande i år oKlädning av midsommarstång 2017ckså, precis som det

brukar. På förmiddagen när

stången skulle klädas och

björkar sättas upp kom 60-

talet barn och vuxna för att

hjälpa till. Även solen ville vara

med på ett hörn.

 På eftermiddagen öppnade

hembygdsgården en timma tidigare, vilket gjorde att besökarna

 hade mera tid att Dans kring stångengå runt att

 titta på utställningarna och

 loppisen. När klockan blev

 16.00 började dansen med

 spelemännen. Det började

 med dubbla ringar runt

 stången redan från första

dansen, vilket det inte brukar göra. Det var väldigt många 

besökare som kom, man kan

säga att det var som en myr-

stack. Troligen besöks-

rekord. Lagom när musiken

slutat kom det några droppar

regn, men det slutade upp med

det samma så man kunde

avnjuta den medhavda kaffekorgen som nog hos många även

innehöll en jordgubbstårta också. Solen lyste med sin frånvaro

på eftermiddagen men det var inte kallt, så besökarna verkade

att trivas ändå. 

Ett stort tack till alla som besöker oss på midsommaraftonen.

Det uppskattas mycket av föreningen, som hoppas att ni kom-

mer nästa år igen.  

 


Kulturvandringen den 6 juni.

 

Året kulturvandring ägde rum vid stenbrotten i Källsåker.Bengt Molander

   33 vuxna personer, ett litet barn och två

  hundar företog en skön vandring i ett

 strålande försommarväder ibland

 stenarna i skogsmarkerna vid Källsåker.

  Guide för dagen var Bengt Molander som

  har gjort en omfattande inventering av

 stenbrotten i området kring Källsåker,

 Gäddeglo och Marsbäcken. Från slutet av

 1800-talet fram till 1950-talet bröts det

 sten i stora block som fraktades till sten-

 sliperierna i Västervik och ett mindre

  sliperi vid sjön Gagern.

  Det är framför allt till gravvårdar som stenen har använts. Det

finns också goda exempel på konstverk och statyer där sten har

tagits från Källsåker. En del av den svarta dioriten som blev 

kvar ligger i stora högar. I modern tid på 1960-talet, efter den

stora stenbrytningen fraktades skrotsten med lastbilar till

Stockholm där den krossades och pressades till plattor. Dessa

plattor ligger nu tillsammans med vita plattor från en annan

del av landet på Sergels torg i Stockholm.

 Läs mera om Källsåker och stenbrotten här

  Bengt Molander tackades med en blomma för sitt kunniga

deltagande och ett speciellt tack riktades till Lisbeth Sandström

Styrenius vars mark vi hade vandrat på.    Den här bilden visar det Schannongska stenbrottet vid Källsåker i Törnsfalls socken. Det är söndag i början av seklet och ägarfamiljen har gjort en utflykt till platsen. På en sten i förgrunden har man dukat fram spetsglas för lilla nubben och tilltugg i påse och öl att skölja ner med. Källa: Västervik 1900 till 1930 av Sven Kjällgren

  Den här bilden visar det 

 Schannongska sten-

 brottet, som senare ägdes

 av Bröderna Styrenius,

 vid Källsåker i Törnsfalls

 socken. Det är söndag i

 början på seklet och ägar-

 familjen har gjort en

 utflykt till platsen. På en sten i förgrunden har man dukat fram spets-

 glas för lilla nubben och tilltugg i påsen och öl att skölja ner med.

  Källa: Västervik 1900 till 1930 av Sven Kjällgren

 

 


 

Årsmötet den 2 april

 Söndagen den 2 april avhandlades årets årsmöte i Averum. Det

var ett välbesökt möte där ca. 40 personer kom. Börje Svensson

valdes till mötesordförande. Ett par nyval blev det också. Adam

Norman, ledamot i styrelsen, avgick p.g.a. att han flyttar till

annan ort och ersattes av Veronica Palm, och Sanna Dellham-

mar ersatte Tord Pettersson som fastighetsansvarig.

 Efter förhandlingarna presenterade Patrik Waernbaum en liten

sammanställning av sina filmer som han gjort både till SVT, TV4,

BBC och en del större företag.Patrik Waernbaum

 I en paus av filmvisningen ser-

verades kaffe med smörgåstårta

och kaka.

 Därefter visade Patrik ett par

filmer av lokal anknytning. Det

var från gärdsgårdshägningen vid

Sjöliden i fjol samt midsommar-

firandet samma år.

 Som avslutning var det dragning

på lotterierna.

 

 

    


 

Törnsfalls Hembygdsförening har bytt sitt Postgiro till Bankgiro. Det nya bankgironummret är  748-6897


Lotterivinster mottages.

 Vill du skänka någon vinst till föreningens lotterier är du välkommen

att ta kontakt med Lisbeth Petersson, telefon 0490-42047.

Det finns behov av vinster både till årsmöte, midsommarfirande och

kulturafton. 


 

 Är du intresserad av gamla kartor?

Då kan du gå in på Lantmäteriets hemsida med historiska kartor. Där finns kartor och dokument från 1600-talet fram till 1928. Det behövs ett tilläggsprogram, men det finns att ladda hem på hemsidan och är gratis. Klicka på länken här: https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/advancedsearch.html


Två kyrkogårdsvandringar gjordes sommaren 2014. Du kan läsa om dom här.  Den 6/6 och den 3/8


 

Hembygdsföreningen har gjort iordning två stycken utställningar .

Klicka här för att ta del av den. 

 


 

Uppdaterat :

 Här kan du läsa, och även skriva ut tidigare mötesprotokoll och Hembygdsblad. Klicka här.

 


 

Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna.

 För mer information kontakta Anders Johansson, tel: 073-0364592

e-post till föreningen: info@tornsfalls.se

 

Du är vår [counter] besökare sedan 

2011-01-07

 

Välkommen att stödja vår förening och bli medlem.  Klicka här för att     

"Bli medlem" 

och för att läsa mer om hur Du går tillväga.


Skriv gärna i vår Gästbok om vad du tycker om vår hemsida. Du har kanske några tips om vad som borde finnas med, eller inte ska vara med. Skriv om du har synpunkter. Du kan också maila till tornsfall.hembygd@telia.com

 

Nyhet

Nu finns det en ny flik "Efterlysningar", där vi bl.a. kommer att söka efter personer, bilder m.m. Vi tar emot tips på mailadressen som finns ovan.